Jadalnia, realizacja własna

Historycznie kurdyban często stosowany był łącznie z boazerią, jako wypełnienie płycin ujętych w profilowane obramienia. Dzisiaj spotykamy takie rozwiązania w bibliotekach i klasycznie urządzonych gabinetach, jednak płyciny wypełnione są najczęściej tkaniną lub tapetą. Nasza jadalnia jest dowodem na to, że można – i warto – wrócić do dawnych zwyczajów. Zastosowaliśmy wzór „Złoty ogród” barwiony jedynie werniksem i postarzony.