Restauracja „Wierzynek” – Sala Wierzynkowa

Legendarna restauracja „Wierzynek” w Krakowie. Zachwycił nas pomysł właścicielki, by w tym niezwykłym i szacownym miejscu znalazły się dekoracje i obicia kurdybanowe. To jedna z najciekawszych naszych realizacji; wymagała od nas nowych i nietypowych rozwiązań. Konieczność izolowania kurdybanów od kilmatyzatorów, wielkie rozmiary paneli czy tłoczenie obrazów kurdybanowych w technice łączonej - to tylko niektóre wyzwania. Ściany „Sali Wierzynkowej” zdobi ok. 130 brytów kurdybanu o wzorze „Kosaciec”. Największy panel mierzy 310 x 218 cm , zatem konieczne było zastosowanie krosien samonaprężających, aby skóra mogła swobodnie pracować bez negatywnego skutku estetycznego. Panel dekoracyjny „Ptaki Wierzynka” to wzór na wyłączność tej restauracji. Na wniosek Inwestora zmodyfikowaliśmy wzór „Rajski ptak”. Unikalnym elementem nowopowstałego wzoru jest para egzotycznych ptaków – motyw zaczerpnięty z olbrzymich rozmiarów obrazu wiszącego w „Sali Wierzynkowej”. W ten sposób dostarczyliśmy unikalny kurdyban, który nie może pojawić się w żadnej innej realizacji.